Thaletova galerie

Bez ladu a skladu

Následující řádky zachycují události tak, jak se udály počátkem léta Páně 2014 nedaleko Dokských mokřin. Nechť historie nezapomene úsilí a oběti zúčastněných bojovníků pro generace příští. Thales milétský